Over Veenbrand

Heb je een goed idee?

Een vraagstuk dat aandacht nodig heeft?

Op zoek naar meedenkers en doeners?

Veenbrand realiseert energieke en verbindende acties, evenementen en campagnes. Daarmee mobiliseren we publiek en pers. Een initiatief is voor ons geslaagd wanneer er over gesproken wordt en mensen optimaal betrokken zijn.

De lont in het kruit voor brandende kwesties!

Thema's

Thema’s die raken aan sociale, maatschappelijke, culturele en economische beweging zoals leefbaarheid, voeding, eenzaamheid, vergrijzing, krimp, natuur, organisatievernieuwing.

Diensten

Veenbrand ondersteunt organisaties bij het realiseren van zichtbare campagnes en projecten. De middelen die we inzetten zijn: inzet van cultuur (muziek, theater, fotografie, film, crossover), organiseren van inzamelingsacties, produceren van documentaire/film, schrijven van persberichten, opzetten van gerichte mailing, optimaal gebruik van social media, benutten van bestaande netwerken, stimuleren van participatie.

  • conceptontwikkeling
  • pr en communicatie
  • fondsenwerving
  • projectmanagement
  • advies (marketing, projectfinanciering, transities, exploitatie)

Decentraal en autonoom

Veenbrand ontwikkelt projecten die aansluiten bij vragen vanuit organisaties of vanuit de samenleving. Hierbij werken we decentraal; we geven projecten autonoom vorm en brengen deze tot uitvoering. Doel is reuring en publiciteit.

We ontwikkelen ook projecten op eigen initiatief.

Werkwijze en vergoeding

Wij maken verbindingen tussen mensen en organisaties, wij jagen aan en enthousiasmeren, wij stimuleren en doen.

Projectmanagement – van goed idee tot concrete actie
Veenbrand draagt zorg voor projecten van a tot z; communiceert, stemt af met derden, brengt structuur aan, bewaakt het tijdpad, onderzoekt de mogelijkheden en geeft vorm. Wij zorgen ervoor dat een goed idee of een globaal plan in een tastbaar project verandert.
We verzorgen de financiële afwikkeling van projecten (projectadministratie) en plegen budgetbewaking; transparant en inzichtelijk voor alle betrokkenen.

Financiering/Fondsenwerving
Veenbrand zoekt samen met betrokkenen naar projectfinanciering. Een dekkende begroting is essentieel voor een positief resultaat. Gezamenlijk wordt gezocht naar extra middelen (in geld of in natura). Voor fondsenwerving en externe financiering rekent Veenbrand een vast honorarium a 25% van de geworven fondsen.


Vergoeding
Veenbrand rekent voor ieder onderdeel van een project een vergoeding a 65 euro/uur.

  • fase 1: advies- en plankosten
  • fase 2: uitvoeringskosten
  • fase 3: marketing en publiciteit

Meedoen?

Wil jij meedenken over maatschappelijke veranderingen en vorm geven aan urgente thema’s?
Zie je mogelijkheden om een bijdrage te leveren maar weet je niet waar te beginnen of vind je het risico te groot?
Neem contact met ons op!