Over Veenbrand

Heb je een vraagstuk dat aandacht nodig heeft? Is er papieren beleid waarover genoeg is vergaderd? Of heb je een goed idee en behoefte aan meedenkers en -doeners?

Een initiatief is voor ons geslaagd wanneer het zichtbaar is voor publiek. De Rembrandt stelt ook weinig voor zonder kijkers. Veenbrand biedt een platform van waaruit de onderliggende thematiek en inhoudelijke informatie via alle media-kanalen aandacht krijgt, zodat de boodschap lokaal, regionaal of landelijk landt.

Thema's

Wij houden ons bezig met thema’s die raken aan sociale, maatschappelijke, culturele en economische veranderingen en bewegingen:
Leefbaarheid, wijkvernieuwing, voeding, eenzaamheid, vergrijzing, krimp, natuur, cultuur (muziek, theater), organisatievernieuwing, etc.

Decentraal en autonoom

Veenbrand ontwikkelt projecten die aansluiten bij vragen vanuit organisaties, instellingen en bedrijven. Hierbij werken we decentraal; we geven projecten autonoom vorm en brengen deze tot uitvoering. Doel: reuring en publiciteit. Het behalen van papieren beleidsdoelen is hierbij irrelevant. Daarnaast initiëren wij zelf acties en producties als wij daar noodzaak toe zien.

Werkwijze en kosten

Wij maken nieuwe verbindingen tussen mensen en organisaties, wij jagen aan en enthousiasmeren, wij stimuleren en doen.
De middelen die we inzetten om ons doel te bereiken: inzet van cultuur (muziek, theater, fotografie), opzetten van crowdfunding, organiseren van inzamelingsacties, ontwikkelen en produceren van documentaire/film, schrijven van persberichten, opzetten van gerichte mailing, optimaal gebruik van social-media, benutten van bestaande netwerken, stimuleren van bevolkingsparticipatie.

Projecten
Veenbrand draagt zorg voor projecten van a tot z, communiceert, stemt af met derden, brengt structuur aan, bewaakt het tijdpad, onderzoekt de mogelijkheden en geeft vorm. Wij zorgen ervoor dat een goed idee of een globaal plan in een tastbaar project verandert.

Financiering
Veenbrand zoekt samen met betrokkenen naar projectfinanciering. Een dekkende begroting is essentieel voor een positief resultaat. Gezamenlijk wordt gezocht naar extra middelen (in geld of in natura) en we zetten waar nodig ons netwerk in.

Bureau
Bureau Veenbrand verzorgt de financiële afwikkeling van projecten (projectadministratie), pleegt budgetbewaking en streeft naar kostenbesparing waar mogelijk. Transparant en inzichtelijk voor alle betrokkenen.
Voor fondsenwerving en externe financiering rekent Veenbrand een vast honorarium a 25% van de geworven fondsen.

Vergoeding & budget
Veenbrand rekent voor ieder onderdeel van een project een vergoeding voor de diverse werkzaamheden, afhankelijk van de omvang van het project:

  • fase 1: advies- en plankosten
  • fase 2: uitvoeringskosten
  • fase 3: publiciteit

Voor denkers en doeners

Wil jij meedenken over maatschappelijke veranderingen en vorm geven aan urgente thema’s?
Zie je mogelijkheden om een bijdrage te leveren maar weet je niet waar te beginnen of vind je het risico te groot?
Neem contact met ons op!