Werkwijze

Veenbrand is uitvoerend producent

Dat wil zeggen dat we zorgdragen voor conceptontwikkeling, financiering, uitvoering en follow-up. We komen in actie op basis van een vraag, (maatschappelijk) probleem of actualiteit.

Voor wie?
We werken voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In de verhouding die ontstaat, zijn dat geen opdrachtgevers maar partners.

Wie zijn wij?
We zijn een collectief van ZZP’ers in wisselende samenstelling, wonend en werkend in Noord-Nederland. Bart Westerveen (tekstschrijver, creatief brein) en Wimer van der Veen (producent) zijn founding fathers.

Altijd samen
We knopen aan elkaar wat voor het oprapen ligt (ideeën, verhalen, inzichten) en zo brengen we doelgroepen, makers en organisaties bij elkaar.

Stappen
Na een vrijblijvende afspraak, schrijven we een voorlopig projectplan met daarin de contouren van het project en een globale kostenraming.
In het definitieve projectplan zijn alle aanpassingen verwerkt. Deze stap gaat vergezeld met een planning, gespecificeerde kostenraming, actielijst en heldere afspraken over de samenwerking.

Hoe duur?
Ons uurtarief voor het ontwikkelen (van idee tot een uitvoerbaar projectplan met begroting) van projecten is 95 euro/uur ex BTW. Zodra het project in uitvoering gaat, werken we op projectbasis.


Foto: Maarten de Kok / Noorderlicht / Veenbrand